Kerstboodschap

JPEG - 197.9 kB
Icône de la Nativité du Christ
Icône peinte par Marie-Reine Hugot, responsable de l’Atelier Sainte Théodora

Op deze dag van de Geboorte van onze Heer, "heeft de Zon der Gerechtigheid de dochter van de duisternis gehuwd" (uit de Syrische liturgie).

Nu verschijnt de dageraad na de donkere nacht en Christus verlicht de hele schepping waarvan de schoonheid werd aangetast door de schaduw van onze fouten. Net als de herders in Bethlehem, verheugen ook wij ons vandaag nu wij horen van de engelen dat "ons een kind is geboren, en ons een Zoon is gegeven!" Die Zoon, dat kind, is God Die ons bezoekt en daartoe ons vlees heeft aangenomen.

Dank zij de Geliefde van de Vader die op aarde verschenen is, zijn we niet meer alleen in de kou van onze wereld, " waar zij die geen brood hebben, willen leven en zij die brood hebben, niet weten waarvoor ze leven" (Liturgische Homilieën - Jean Corbon).

Ja, onze wereld is koud! En ze zoekt zich steeds opnieuw te verwarmen met vluchtige en nutteloze warmte waarvan zij te laat de trieste leegheid ontdekt en zich verschrompeld in zichzelf terugtrekt, terwijl zij de Hoop vergeet die aan de poort van haar hart klopt. Maar die wereld is onze wereld, waarin wij elke dag die God geeft beleven, waarin het haten en het doden geaccepteerd wordt, waarin hij die alles heeft, de bezitloze gedachteloos voorbijgaat, zonder een slecht geweten en zonder enige mededogen; waarin de ene broer de andere berooft om de "eer" rijk te zijn, omwille van een paar oude stenen, waarvan uiteindelijk niets overblijft.

"Vrede op aarde in de mensen een welbehagen!" En wat doen wij als christenen? Wat doen wij met deze boodschap van de engelen? De Menswording van Christus is het moment om ons hart te doen ontwaken uit de sleur, zelfs uit een vrome sleur! Het is tijd de hoop op te wekken en die te delen met onze broeders; evenals de herders moeten we overal verkondigen dat alleen God alles kan veranderen en dat allen gered kunnen worden.

De hoop en vreugde die daaruit voortkomt, moeten wij uitstralen! Als ieder van ons een teken zou geven - een echt teken - van vrede - van echte vrede - een teken dat de wereld niet kan geven ... als ieder zich met een liefdevolle glimlach tot zijn broeder zou wenden die daar behoefte aan heeft ... als iedereen zijn troostende hand op het koortsige voorhoofd van de onderdrukte zou leggen ... als de liefde die in ons is, als een reinigend water alle wonden zou kunnen reinigen ... als de vergeving zou kunnen uitstijgen boven de woede en haat van hen, die onze broeders zouden moeten zijn...

We moeten ons verantwoordelijk voelen voor het geschenk van God in dit feest van de Geboorte van onze Heer Jezus Christus, dat weer actueel geworden is: we zijn verbonden, ontologisch gezien, met al onze broeders en zusters op deze aarde, want de Heer heeft ons geschapen "naar Zijn beeld en gelijkenis," wie we ook zijn! Er is in ons altijd nog een rest gebleven van de oorspronkelijke schoonheid die God ons heeft gegeven! Kerstmis: dat is de verwondering die Christus oproept zowel bij de herders alsook bij de Wijzen!

Kerstmis is verwondering voor de icoon van de Geboorte van Christus! Kerstmis is de verwondering van kinderen en vaders en moeders! Maar Kerstmis is ook het verdriet van het in de steek gelaten, van het vergeten zijn ... Het is ook kou en honger, die pest van het lichaam ... Het is ook de verminkte mensheid die de liefde niet meer kent ... Maar Kerstmis is vooral de Vader, die ons zijn geliefde Zoon schenkt! En deze Zoon - het Woord Gods - wordt mens opdat de mens God zou kunnen worden (Hl. Athanasius van Alexandrië). En daartoe wordt de Zoon in alles gelijk aan ons, behalve in de zonde, waarvan Hij nochtans alle gevolgen aanvaardt tot aan de Kruisdood om ons aldus te bevrijden van de zonde en de dood.

Dus hoe Kerstmis beleven? Laten we met vasthoudendheid bereid zijn de liefde van God te ontvangen en met dezelfde hardnekkigheid onze ogen, wijdopen, gericht houden op de vaak in onwetendheid lijdende mens. Laten we gewoon koppig zijn in de liefde!

De grot van Bethlehem biedt hoop: "Maak uw hart sterk en verwacht de Heer" (Ps.26,14). Met grote liefde wens ik u, dierbare broeders en zusters, een vreugdevol feest van de Geboorte van Christus.

Moge de Heer Jezus Christus, Wiens geboorte in het vlees wij vandaag vieren, onze vreugde zijn en dat Hij over ons doe neerdalen de genade van de verlossing. Amen.

Parijs, Kathedraal van Hl. Alexander Nevsky
Kerstmis 2011

+Aartsbisschop Gabriël van Komana
Exarch van de Oecumenische Patriarch.

Retour haut de page
SPIP