Julbudskap från Ärkebiskop Gabriel

JPEG - 197.9 ko
Icône de la Nativité du Christ
Icône peinte par Marie-Reine Hugot, responsable de l’Atelier Sainte Théodora

Denna Kristi födelses dag har "Rättfärdighetens Sol förmälts med skuggornas dotter" (ur den syriska liturgin)

Det är så morgonrodnaden uppenbarar sig mot den mörka nattens slut och Kristus upplyser hela skapelsen, vars skönhet har fläckats av våra bristers skuggor. Som herdarna i Betlehem på den tiden gläds vi idag när vi hör änglarna även för oss tillkännage att "ett Barn är oss fött, en Son blir oss given !" Denna Son, detta Barn, det är Gud som besöker oss och för den skull antar vår mänskliga gestalt.

Tack vare Faderns älskade Son som visar sig på jorden är vi inte längre ensamma i vår världs köld "där de som inte har något bröd vill leva och de som har bröd inte längre vet varför de skall leva !" (Liturgiska predikningar - Jean Corbon).

Ja vår värld är kall ! Den vill värmas av ganska onyttiga och futtiga källor. Den vill leva på ett konstlat sätt och blottar till slut den sorgliga fåfängligheten och insomnar inkrökt i sig själv och glömmer därvid det Hopp son klappar på porten till dess hjärta ! Men denna värld är vår värld, den vari vi lever alla dagar som Gud ger, där människorna accepterar att hata och döda varandra, där den som har allt går förbi den som inget har utan minsta oro eller medlidande...där en broder bestjäl sin broder för "äran" att vara rik, om det så bara rör sig om några gamla stenar, av vilka det till slut inte finns något kvar...

"Fred på jorden, till människor av god vilja !" Som varande kristna, vad gör vi av denna nyhet som änglarna tillkännagav ? Kristi Födelse, det är tiden för att väcka våra hjärtan, lämna våra vanor, även om de så är fromma ! Det är tiden för att väcka hoppet, att dela det och leva av det tillsammans med våra bröder : som herdarna måste vi ivrigt låta alla få veta att med Gud kan allt ändras, allt kan räddas !

Detta hopp och denna glädje som härrör från detta bör stråla ut från oss ! Om alla ger ett tecken - ett verkligt ! - som skänker Frid ! - en verklig ! en sådan som denna värld inte kan ge... Om var och en vänder ett ansikte leende av kärlek till sin broder som längtar efter detta... Om alla lägger en sval hand på den förtrycktes febriga panna... Om den kärlek som finns i oss kunde flyta fram som ett renande vatten som tvår alla sår... Om förlåtelsen kunde höja sig över vreden och hatet som anstiftas av alla som borde kallas bröder...

Vi bör känna oss ansvariga för denna Guds gåva denna vår Herres Jesu Kristi födelses fest som på nytt aktualiserar : vi är alla förenade med alla våra bröder och systrar på denna jord, för Herren har skapat oss "till sin avbild och likhet", vilka vi än må vara ! Det finns alltid kvar litet av den ursprungliga skönhet som Gud har givit oss !

Julen, det är den förundran som Kristus väcker hos herdarna och de tre vise männen ! Julen, det är den överväldigande synen inför Födelsens ikon. Julen, det är barnens, fädernas och mödrarnas glädje ! Men Julen det är också sorgen över att vara övergiven, glömd... Det är också kölden och hungern som nedtynger kroppen... Det är också den vanställda mänsklighet som inte längre kan älska... Men Julen, det är framför allt Fadern som skänker oss sin älskade Son ! Och denna Son, Guds Ord, blir människa för att människan skall bli Gud (Hl. Athanasios av Alexandria). Och för att åstadkomma detta börjar han med att bli lik oss, förutom all synd av vilken Han likväl fick bära alla konsekvenser ända till döden på Korset för att på så sätt bättre frälsa oss från synd och död.

Så hur skall vi alltså begå Julen ? Låt oss helt enkelt framhärda i att vara beredda att motta Guds Kärlek ! Låt oss samtidigt framhärda i att vara kapabla att öppna ögonen inför männiiskor som ofta lider helt oskyldigt... Låt oss helt enkelt framhärda i kärlek !

Betlehems grotta ger oss hopp : "Fatta mod ! Hoppas på Gud !" Det är med mycken kärlek som jag önsklar er, kära bröder och systrar, en glädjerik Jul ! Må Herren Jesus Kristus, vars födelse i köttet vi idag firar, vara vår glädje, och må Han nedsända över oss frälsningens nåd ! Amen.

Paris, St Alexander Nevskijkatedralen,
Julen 2011

+ Ärkebiskop Gabriel av Comana,
den Ekumeniske Patriarkens Exark

Retour haut de page
SPIP