Communiqué no 17 - 06 van de Diocesane Raad

Z. Em. Aartsbisschop Gabriël heeft van 28 september tot 1 oktober een bezoek gebracht aan het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, daarbij vergezeld van de heer Michel Sollogoub, secretaris van de Diocesane Raad. Op 28 september werden Z. Em. en de heer Sollogoub ontvangen door Z. H. Patriarch Bartholomeos en de leden van de Heilige Synode. ’s Anderendaags was er een werkvergadering met de leden van de synodale commissie, belast met de bisdommen van het Patriarchaat in het buitenland; daarna werden zij in een persoonlijke audiëntie ontvangen door Zijne Heiligheid. Gedurende dit onderhoud werden verschillende aspecten besproken betreffende het leven van het Exarchaat in het algemeen en de ontwikkelingen binnen het Vicariaat van Groot Brittannïe en Ierland in het bijzonder. Ook waren Z. Em en de heer Sollogoub op zaterdag 30 september uitgenodigd voor de feestelijke ontvangst, die plaatsvond ter gelegenheid van het eerste officiële bezoek van de nieuwe leider van de Orthodoxe Kerk in Tsjechië en Slowakije : Z. Em. Aartsbisschop Christophoros van Praag. Tenslotte vond op zondag 1 oktober, een concelebratie plaats in de kathedraal van de Heilige Georgios in het Phanar, voorgegaan door Z. H. Patriarch Bartholomeos, waarin Z. Em. Aartsbisschop Gabriël en Z. Em. Aartsbisschop Christophoros concelebreerden, samen met de bisschoppen van het Oecumenisch Patriarchaat, die op dat moment in de stad aanwezig waren.

Version Française (JPEG) Version Russe (JPEG) English Version (JPEG)

Retour haut de page
SPIP