In memoriam: priester Henri Achard.

Op zaterdag 16 september is, in zijn 91-ste levensjaar, vader Henri Achard in de Heer ontslapen. Hij werd op 21 mei 1916 te Béziers (F) geboren; in 1941 trouwde hij met Marcelle Doy en samen kregen ze twee kinderen. Tot 1965 diende hij als officier bij de Gendarmerie en tot lang na zijn pensionering onderhield hij een goede band met het leger. In 1973 werd hij ontvangen in de ECOF (Eglise Orthodoxe Catholique de France) en in die Kerk werd hij in 1977 tot diaken en in 1980 tot priester gewijd. Zes jaar later, in 1986, neemt hij contact op met Aartsbisschop Georg (Wagner), die priester Henri op 2 mei 1989 in het Aartsbisdom opneemt en benoemt in de parochie van Tours. Vanaf dat moment helpt hij aartspriester Pierre Tchesnakoff bij de bediening van de parochies in het Westen van Frankrijk. Verder hebben ook de buitenlandse orthodoxe leerlingen van de militaire opleiding in Saumur zijn speciale zorg. In 1977 neemt hij, om gezondheidsredenen, ontslag en verhuist naar zijn geboortestreek in het zuiden van Frankrijk. De begrafenisdienst is op 20 september gecelebreerd in Béziers door de priestermonniken Serge (Pescay) van Toulouse en Jean (Vesel) van Montauban.

Moge God de eeuwige rust schenken aan zijn dienaar de priester Henri.

Version Française (JPEG)

Retour haut de page
SPIP