75-ste verjaardag van de orthodoxe parochie in Oslo

Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis was Aartsbisschop Gabriël uit Parijs overgekomen.

Op 26 okt. reisden Aartsbisschop Gabriël, archimandriet Johannes en aartspriester Serge Sollogoub naar Stavanger, waar zij ontvangen werden door de priester Miron Bogyzkij, de starosta Wayne Thomas Brasel en de secretaris van de gemeenschap van de Heilige Transfiguratie, Ingunn Irene Knutsen. Allereerst werd de historische site van het Utstein-klooster bezichtigd, waarna een lunch volgde met het bestuur van de gemeenschap. Na een bezoek aan de kathedraal van Stavanger, werd een moleben met akafist gecelebreerd in de orthodoxe kapel van de heilige Elisabeth. Na afloop van deze dienst richtte Z. Eminentie zich tot de gelovigen en deelde hen mee, dat de Diocesane Raad besloten had hun gemeenschap te erkennen als parochie; tot rector werd de priester Miron Bogyzkij benoemd. Daarna werd een lichte maaltijd gebruikt, tijdens welke de parochianen de gelegenheid hadden met Z. Em. kennis te maken.

Vervolgens vertrok het hele gezelschap naar Sokndat, de woonplaats van vader Miron; deze had een feestje georganiseerd. Maar eerst vond in de lutherse kerk nog de zegening plaats van een kruis en de eerste steen voor de bouw van een kapel, met hulp van de plaatselijke christelijke gemeenschap. Tenslotte werd de avondmaaltijd gebruikt, waarbij ongeveer 150 personen aanwezig waren.

‘s Anderendaags, op vrijdag 27 oktober, begaven Aartsbisschop Gabriël, archimandriet Johannes, vader Serge en vader Miron zich naar Oslo, waar het gezelschap werd opgewacht door vader Angel Velitchkov van Stockholm en vader Paul Sebbelov van Kopenhagen, evenals de diakens Serafim van Oslo en Bengt Hagström van Göteborg. ‘s Avonds werd een feestelijke maaltijd aangeboden door de parochianen en vrienden van de parochie. Op zaterdagochtend tenslotte werd een Pontificale Liturgie gecelebreerd, waarin de gehele geestelijkheid van de dekenij van Scandinavië concelebreerde.

Retour haut de page
SPIP