Ærkebiskop Gabriels julehilsen 2006

Ærkebiskop Gabriels julehilsen 2006

Kære brødre og søstre i Kristus

Kristus fødes, lovpris Ham
Kristus stiger ned fra himlene, gå Ham i møde.

I den lange julenat, som nærmer sig, er hele mysteriet om Guds kærlighed samlet, og her viser det sig. Et nyt Guds åsyn viser sig for os med ømhed og tilgivelse, med den himmelske Faders medfølelse, Han, som sender Sin enbårne Søn til vor fjerne jord for at genfinde det vildfarne, forkomne får og bringe det tilbage til det himmelske hjem, til lysets og kærlighedens evige Rige.

Det er et ufatteligt mysterie, som ingen havde kunnet tro, og som ingen filosofi og ingen religion havde kunnet udtænke eller forudse; i den grad forekommer det den menneskelige fornuft en forargelse og en dårskab, at den almægtige Gud fornedrer sig. Gud er blevet menneske. Ja, Gud, som er almægtig og utilgængelig, Han, som klæder sig i lyset som en kappe, den selv samme Gud er blevet menneske, og derfor har Han krydset de uendelige himle, Han selv har skabt, Han har gennemlevet menneskelivets aldre fra barndom over ungdom til voksenalder, lydig imod Sin himmelske Fader og i menneskelig lydighed mod Sin Moder og Josef. Denne uendelige sønlige lydighed førte Jesus helt til Korset og til en død i fornedrelse.

Men vi véd, at døden ikke kunne holde Ham fast, for Kærligheden er stærkere end døden. Jesu jordiske vej er i sandhed en vej, som skænker kærlighed, som vidner om Faderens medfølelse med løftet om hellighedens Ånd, som hører til Kirkens Pinse.

Fra da af, fra Jomfruens fødsel af den evige Søn ind i selve vor tidsregning, oplyses og retledes hele menneskehedens historie indefra, udødelighedens frø plantes i vore hjerters jord, i vore liv. For når Gud bliver menneske, er det, som den hellige Athanasios af Alexandria siger, og som hele Kirken husker på, for at mennesket kan blive gud. Dette er livets mål, for hver og én af os: At blive renset og helliggjort, at genskabe det formørkede og indelukkede Guds billede i vore hjerters dyb; at blive oplyste, så at også vi, i den enbårne Søns lighed, må blive sønner og døtre, blive til børn, som Gud elsker , hver og én, med enestående og uendelig kærlighed.

Mine venner, brødre og søstre, mine børn i Herren! Må Helligånden oplyse vore hjerter og opflamme dem med den guddommelige kærligheds ild; må Herrens Fødsel i Bethlehem minde os om vor egen dåbs fødsel ind i Guds liv.

Sign.
Ærkebiskop Gabriel af Comane

Retour haut de page
SPIP