Ontmoeting tussen delegaties van de patriarchaten van constantinopel en Moskou

Volgens officiële persagentschappen heeft in het Patriarchaal Orthodox Centrum te Chambésy bij Genève op 23 januari 2007 een ontmoeting plaatsgevonden tussen een delegatie van het Patriarchaat van Constantinopel en van het Patriarchaat Moskou. De discussies handelden met name over de bilaterale interorthodoxe verhoudingen in het algemeen en meer specifiek over de verhouding tussen beide genoemde Kerken. De ontstane situatie in Groot Brittannië, volgend op de overgang van Z. Exc. Bisschop Basil (voormalig van Sergeievo) naar het Patriarchaat van Constantinopel, gevolgd door zijn integratie in het Exarchaat van Russisch orthodoxe parochies in West-Europa kwam eveneens ter sprake.

De delegatie van Constantinopel bestond uit Z. Em. Metropoliet Johannes van Pergamo, protopresbyter Georges Tsetsis en archimandriet Bartholomeos (Samaras) - adjunct van het algemeen secretariaat van de Heilige Synode; de delegatie van het Patriarchaat Moskou uit Z. Em. Metropoliet Kyril van Smolensk en Kaliningrad - voorzitter van het departement van buitenlandse betrekkingen van het Patriarchaat Moskou -, de aartspriester Nicolas Balachev en de priester Sergi Govorun - beide eveneens van genoemd departement.

Het voorstel tot een ontmoeting tussen beide partijen ter bestudering van de gerezen problemen werd gedaan door de Heilige Synode van het Patriarchaat Moskou, tijdens haar zitting van 6 oktober 2006 en aangenomen door het Patriarchaat Constantinopel tijdens haar zitting van 18 oktober 2006.

De Diocesane Raad van het Aartsbisdom, voorgezeten door Z. Em. Aartsbisschop Gabriël sprak haar vreugde uit over dit initiatief; want voor ons, die hier leven, was over deze scheiding een pijnlijke situatie ontstaan, vol verdriet en bitterheid. Unaniem werd de hoop uitgesproken dat een gesprek tussen vertegenwoordigers van beide Patriarchaten over de verschillende aspecten van de ontstane situatie, de spanningen zou kunnen afbouwen en de eensgezindheid, in respect voor de kerkelijke en kanonieke orde volgens de orthodoxe Traditie, zou kunnen herstellen (zie ook communiqué no 18-06 van de Diocesane Raad).

Retour haut de page
SPIP