Bezoek van Z.H. Patriarch Bartholomeos ann Parijs.

JPEG - 419.8 kB Zijne Heiligheid de Oecumenische Patriarch heeft van 1 tot 3 februari 2007, op uitnodiging van de President van Frankrijk, een bezoek gebracht aan Parijs, teneinde deel te nemen aan de Internationale Conferentie ter bescherming van het milieu.

JPEG - 387.4 kB Op de avond van de eerste februari heeft Zijne Heiligheid een dankdienst bijgewoond in de Griekste kathedraal St. Etienne, in aanwezigheid van verschillende leden van de “Assemblée des Evêques orthodoxes en France”, onder wie Aartsbisschop Gabriël en talrijke leden van clerus en gelovigen van diverse orthodoxe jurisdicties in Frankrijk. Ook enige delegaties van andere christelijke confessies gaven acte de présence. Na deze viering hadden Aartsbisschop Gabriël, evenals de andere aanwezige bisschoppen, een onderhoud met Zijne Heiligheid.

Mgr Gabriel et le Patriarche, JPEG - 312.9 kB ‘s Anderendaags, op 2 februari in de namiddag, had onze Aartsbisschop nog een privé onderhoud met de Patriarch in diens hotel. Aansluitend begeleidde Mgr Gabriël Zijne Heiligheid naar de kathedraal Notre Dame, waar zij ontvangen werden door de Aartsbisschop van Parijs, Mgr. Vingt-Trois. In de kathedraal werd een vesperdienst gecelebreerd, waarbij eveneens aanwezig waren: Metropoliet Constantijn van Derka en Metropoliet Emmanuel van het Griekse diocees van Frankrijk., archimandriet Job - deken van het Theologisch Instituut St. Serge, aartspriester Eugène Czapiuk - verbonden aan de kathedraal van de St. Alexander Nevsky; beide laatsten zijn lid van de Diocesane Raad van het Aartsbisdom/Exarchaat.

Retour haut de page
SPIP