Communique 04-07 van de Diocesane Raad

betr. de vergadering, gehouden op 26 juni 2007

De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 26 juni 2007, onder voorzitterschap van Z.E. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

1 - De Diocesane Raad (D.R.) heeft vier verslagen gehoord, elk gevolgd door een gedachtenwisseling: - “Overzicht van de werkzaamheden van de D.R. gedurende de afgelopen drie jaren”; - “Vorming van de kandidaten voor wijdingen en priesterschap”; - “Onderwerpen voor de diocesane vergaderingen en pastorale bijeenkomsten”; - “Kerkelijke ontwikkelingen, m.n. met het Patriarchaat Moskou”.

2 - Vicariaat van Groot-Brittannië en Ierland. Op 23 juni heeft de Algemene Vergadering plaats gevonden van het Vicariaat van Groot-Brittannië en Ierland, onder voorzitterschap van Z.E. Bisschop Basil van Amfipolis. Tachtig afgevaardigden, leken en geestelijken, die samen 17 parochies en gemeenschappen vertegenwoordigden, waren op deze veradering aanwezig. Het civiele statuut van het Vicariaat, zoals het is overgelegd aan de Britse autoriteiten, werd door de vergadering aangenomen. Ook werd overgegaan tot de verkiezing van een raad van “Trustees”.

3 - Parochies en geestelijkheid.
- De priester Roman Michin is ontheven van zijn functie in de parochie van de Hl. Alexander Nevsky en de Bescherming van de Moeder Gods te Biarritz. Hij staat ter beschikking van Z.E. Aartsbisschop Gabriël en zal voorlopig dienen in de parochie van de Hl. Serafim van Sarov te Parijs, onder de rector van deze parochie, de aartspriester Nicolas Cernokrak.
- De monnik Elias (Herzog) is op 15 juni door Z.E. Aartsbisschop Gabriël tot hiërodiaken gewijd in de kerk van het Theologisch Instituut St. Serge te Parijs, ’s anderendaags, op 16 juni, gevolgd door de priesterwijding. De hiëromonnik Elias zal de gemeenschap van de Bescherming van de Moeder Gods te Augsburg (D) bedienen.
- De monnik Athanasios (Buk) is op zondag 16 juni door Z.E. Aartsbisschop Gabriël tot hiërodiaken gewijd tijdens de Pontificale Liturgie in de kathedraal van de Hl. Alexander Nevsky te Parijs. Hij staat voorlopig ter beschikking van Zijne Eminentie Aartsbisschop Gabriël.
- De hypodiaken Merkurios (Buk) is op zaterdag 23 juni door Z.E. Aartsbisschop Gabriël tot diaken gewijd in de kerk van het Instituut St. Serge. Op zondag 24 juni, tijdens de Pontificale Liturgie in de kathedraal van de Hl. Alexander Nevsky werd diaken Merkurios tot priester gewijd. De priester Merkurios zal de gemeenschap van de Hl. Serafim van Sarov te Albstadt (D) bedienen.

4 - Het Theologisch Instituut St. Serge Op 25 juni heeft de Algemene Vergadering plaats gevonden van het Instituut St. Serge te Parijs. Tijdens deze vergadering werd de “Stichting Institut St. Serge” opgericht, waaraan Z.E. Aartsbisschop Gabriël reeds zijn zegen gegeven heeft tijdens de zitting van 24 april j.l.. De erkenning van deze Stichting als instelling van openbaar nut, behoeft nu nog de erkenning door de Franse Staat.

Retour haut de page
SPIP