Communiqué 07-07 van de Diocesane Raad

betr. de vergadering, gehouden op 12 december 2007

De Diocesane Raad (D.R.) is bijeengekomen op 12 december 2007, onder voorzitterschap van Z.E. Aartsbisschop Gabriël. De volgende onderwerpen kwamen ter sprake:

1. Nieuwe statuten voor de wettelijke structuur van parochies in Frankrijk. Vorming van een studiegroep, die ermee belast wordt de juridische problemen te bestuderen, die gepaard gaan met de oprichting van de “Fondation St. Serge” (Stichting St. Serge). Z. Em. Aartsbisschop Gabriël zal deze werkgroep samenstellen; de heer Y. Cheret zal de functie van rapporteur vervullen.

2. Situatie in het vicariaat Groot Brittannië en Ierland. Z. Exc. Bisschop Basil kondigt het jaarlijks colloquium aan, dat zal plaatsvinden van 23 tot 26 mei 2008 bij Londen. Het thema zal zijn: “Voor het leven van de wereld - communie en gemeenschap. De inschrijving is open tot 15 februari 2008.

3. De situatie in de parochie van de Verlosser te Asnières (bij Parijs) komt opnieuw ter sprake.Op 5 dec. Heeft een bijeenkomst plaatsgevonden, tijdens welke Z. Em. enige beslissingen heeft genomen. Onder leiding van aartspriester Nicolas Rehbinder zal een commissie van parochianen zich buigen over de roeping van de parochie in de situatie die ontstaan is. De conclusie zal aan Z. Em. In januari 2008 worden voorgelegd.

4. De Diocesane Raad is van mening dat een bezoek aan het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel gewenst is, teneinde de huidige situatie van het Exarchaat toe te lichten. Dit bezoek zal plaatsvinden begin 2008.

5. Op 12 januari 2008 zal opnieuw een bijeenkomst plaatsvinden van de rectoren en starosta’s van de parochies in Parijs en omgeving.

Retour haut de page
SPIP