­Communiqué 03-08 van de Diocesane Administratie

Bezoek van een delegatie van het Aartsbisdom aan de Oecumenische Patriarch

Van 29 januari tot 1 februari 2008 heeft Z. Em Aartsbisschop Gabriël een bezoek gebracht aan het Oecumenisch Patriarchaat in Constantinopel (Istanbul). Z. Em. werd begeleid door Z. Exc. Bisschop Basil van Amfipolis, Michel Sollogoub (secretaris van de Diocesane Raad ) en Aartspriester Alexander Fostiropoulos (lid van de Diocesane Raad). Doel van dit bezoek was een ontmoeting met Z. H. Patriarch Bartholomeos en een gesprek met de leden van de Commissie voor de Eparchieën buiten Turks grondgebied.

Op 30 januari hadden de leden van de delegatie de gelegenheid, na de viering van de Goddelijke Liturgie, samen met Zijne Heiligheid de maaltijd te gebruiken, gevolgd door een kort onderhoud, aangezien Zijne Heiligheid vertrekken moest voor de begrafenis van de onlangs overleden Aartsbisschop Christodoulos van Athene.

Op donderdag 31 januari had de delegatie een lange bespreking met de leden van de Commissie voor de Eparchieën, teneinde het functioneren van het Aartsbisdom in detail door te nemen en middelen te bespreken tot een soepeler samenwerking met het Oecumenisch Patriarchaat.

Op vrijdag 1 februari had de delegatie de eer Zijne Heiligheid, inmiddels teruggekeerd uit Athene, te begeleiden naar een van de kerken in Istanbul. Deze kerk, toegewijd aan de Moeder Gods, is gelegen vlak bij de Belgrade Gate in de muur van Theodosius van het oude Byzantium. Na de Goddelijke Liturgie bood zich nog de mogelijkheid de parochianen ter plaatse te ontmoeten en te horen hoe de Patriarch en Aartsbisschop Gabriël tot de aanwezigen spraken.

Na het midddagmaal volgde nog een kort gesprek met de Patriarch, waarna de delegatie terugkeerde, resp. naar Parijs en Londen.

Retour haut de page
SPIP